☰ Menü

Esrarlı Bir Vaka – Honore De Balzac PDF İndir

Esrarlı Bir Vaka - Honore De Balzac PDF İndir

Esrarlı Bir Vaka – Honore De Balzac PDF İndir

Balzac, Esrarlı Bir Vaka’da birkaç roman nev’ini- bir arada toplayıp kaynaştırmak gibi güç bir işi az kalem ustasına nasibolan bir başarı ile yapmıştır. Bir kere vakasının kuruluşu bakımından burada en cazip ve ha-reketli bir macera romaniyle karşılaşıyoruz. Merakımızı kitabın sonuna kadar sürükliyerek orada açılan esrar perdesi, hattâ, bu esere bir zabıta romanı çeşnisi bile verir. Gene aynı eserde kuvvetli bir örf ve âdet romanı buluyoruz. Bir yandan Fransa’nın şeref duygusuna ve kırallığa sıkı sıkıya bağlı eski kişizade ailelerinin yaşayış ve zihniyetleri canlandırılırken öte yandan da bunlar kar-şısında Fransız Ihtilâli’nin sivrilttiği halktan insanların, yüksek mevkilere, servet ve itibara erişmek için her vasıtayı mubah gören haris mücadeleleri ve bu uğurda göze aldıkları entrikalar gösteriliyor. Balzac, İhtilâl’e de, İmparatorluğa da taraftar olamamış, meşru kırallık dâvasına gönülden bağlı kalmıştır. Büyük Ihtilâl’in birbirine düşürdüğü cemiyet sınıfları içinde kişizadeler tarafını tuttuğu, daha başka eserlerinde olduğu gibi bu romanında da göze çarpacak kadar barizdir.

Esrarlı Bir Vaka PDF İndir

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara